Blog Shri Yoga Devi
Bem vindos!!!
www.shri-yoga-devi.org
 
Postagens do Blog
+ 2013 / 1º semestre
+ 2012 / 2º semestre
+ 2012 / 1º semestre
+ 2011 / 2º semestre
+ 2011 / 1º semestre
+ 2010 / 2º semestre 
+ 2010 / 1º semestre
+ 2009 / 2º semestre
 
EU SOU
Flávia Bianchini
Satyananda Svarupini (Flávia). Sou Instrutora de Kundalini Yoga e Artista Plástica. Coordeno o espaço Shri Yoga Devi onde ministro aulas de Yoga. Veja o site: www.shri-yoga-devi.org

Maha Devi
"Do meu Poder tudo brota,
Por meu Poder tudo se sustenta,
Por meu Poder tudo se dissolve.
Eu sou este Brahman sem dualidades."
Kaivalya Upanisad

Devi Kavacham: A armadura da Deusa

O texto indiano intitulado Devī Māhātmyam (“Glorificação da Deusa”) descreve os feitos da Deusa Durga e sua vitória sobre o demônio Mahishasura. Faz parte do Markandeya Purana, e parece ter sido composto aproximadamente no século V d.C. É também conhecido como Durgā Saptaśatī porque contém 700 versos (saptaśata = 700). Esse é um dos mais importantes textos do Shaktismo (a religião da Shakti, a Poderosa). 

Durga, aquarela do século 17

A recitação ritual desse hino é chamada de Caṇḍī Pāṭha. Nessa forma de recitação, o Devī Māhātmyam é precedido e seguido por vários anexos. Um deles é chamado " Devī kavacham" (A armadura da Deusa) e tem o objetivo de proporcionar proteção espiritual ao devoto da Shakti.

Apresentaremos aqui o texto em sânscrito transliterado, bem como o modo de recitar o Devī Kavacham. A tradução do texto para o português, feita por Phulla Kalika, está disponível em nosso biblioteca virtual.

Há uma gravação da recitação do Devī Kavacham disponível em nosso site, no seguinte link:
http://www.shri-yoga-devi.org/MP3/DeviKavacham.mp3

A recitação do Devī Kavacham deve ser feita após uma preparação adequada. Tome um banho,  coloque roupas limpas, escolha um lugar puro para se assentar, acenda uma lamparina ou vela, treine a pronúncia correta, assente-se de modo  ereto, desligue telefones e outras coisas que possam interromper sua recitação, e jamais se levante ou pare no meio da recitação. Antes de começar, peça desculpas à Deusa por erros que você possa cometer durante a repetição do hino; e depois da recitação, faça a mesma coisa. 

Durga vencendo Mahishasura

Estude o significado do Devī Kavacham atentamente. Depois, se quiser, você pode apenas ouvir a recitação, concentrando-se apenas na sua ideia principal: pedir à Deusa uma proteção completa contra todas as negatividades que possa vir, de qualquer lado.

OM asya śrīcaṇḍī kavacasya
brahmā
ṝṣiḥ
anuṣṭup candaḥ
cāmuṇḍā devatā

aṅganyāsoktamātaro bījam
digbanghādevatāstattvam śrījagadambāprītyarthe

saptaśatīpāṭhāṅgatvena jape viniyogaḥ |
   
OM namaścaṇḍikāyai

   
mārkaṇḍeya uvāca
yad guhyaṁ paramaṁ loke sarvarakṣākaraṁ nṛṇām |
yanna kasyacidākhyātaṁ tanme brūhi pitāmaha ||1||
brahmovāca
asti guhyatamaṁ vipra sarvabhūtopakārakam 
devyāstu kavacaṁ puṇyaṁ taccṛṇuṣva mahāmune ||2||
prathamaṁ śailaputrī ca dvitīyaṁ brahmacāriṇī |
tṛtīyaṁ candraghaṇṭeti kūṣmāṇḍeti caturthakam ||3||
paṇcama skandamāteti ṣaṣṭaṁ kātyāyanīti ca |
saptamaṁ kālarātrīti mahāgaurīti cā'ṣṭamam ||4||
navamaṁ siddhidātrī ca navadurgāḥ prakīrtitāḥ |
uktānyetāni nāmāni bahmaṇyeva mahātmanā ||5||
agninā dahyamānastu śatrumadhye gato raṇe |
viṣame durgame caiva bhayārtāḥ śaraṇaṁ gatāḥ ||6||
na teṣāṁ jāyate kiścidaśubhaṁ raṇasaṅkaṭe |
nāpadam tasya paśyāmi śoka-duḥkha-bhayaṁ na hi ||7||
yaistu bhaktayā smṛtā nūnaṁ teṣāṁ vṛddhiḥ prajāyate |
ye tvāṁ smaranti deveśi rakṣase jātra saṁśayaḥ ||8||
pretasaṁsthā tu cāmuṇḍā vārāhī mahiṣāsanā |
aindrī gajasamārūḍhā vaiṣṇavī garuḍāsanā ||9||
māheśvarī vṛṣārūḍhā kaumārī śikhivāhanā |
lakṣmīḥ padmāsanā devī padmahastā haripriyā ||10||
śvetarūpadharā devī īśvarī vṛṣavāhanā |
brāhmī haṁsasamārūḍhā sarvābharaṇa-bhūṣitā ||11||
ityetā mātaraḥ sarvāḥ sarvāyogasamanvitāḥ |
nānābharaṇa-śobhāḍhyā nānāratnopaśobhitāḥ ||12||
dṛśyanterathamārūḍhā devyah krodhasamākulāḥ |
śaṅkhaṁ cakraṁ gadāṁ śaktiṁ halaṁ ca musalāyudham ||13||
kheṭakaṁ tomaraṁ caia paraśuṁ pāśameva ca|
kuntāyudhaṁ triśūlaṁ ca śārṅgamāyudhamuttamam||14|| daityānāṁ dehanāśāya bhaktānāmabhayāya ca |
dhārayantyāyudhānītthaṁ devānāṁ ca hitāya vai ||15||
namaste'stu mahāraudre mahāghora - parākrame |
mahābale mahotsāhe mahābhaya - vināśini ||16||
trāhi māṁ devi  duṣprekṣye śatrūṇāṁ bhayavarddhini |
prācyāṁ sakṣatu māmaindrī āgneyyāmagnidevatā ||17||
dakṣiṇe'vatu vārāhī nairṛtyāṁ khaḍgadhāriṇī |
pratīcyāṁ vāruṇī rakṣed vāyavyā mṛgavāhinī ||18||
udīcyāṁ pātu kaumārī īśānyāṁ śūladhāriṇī |
ūrdhva brahmāṇi me rakṣedadhastād vaiṣṇavī tathā ||19|| evaṁ daśa diśo rakṣeccāmuṇḍā śavavāhanā |
jayā me cā 'grataḥ pātu vijayā pātu pṛṣṭhataḥ ||20||
ajitā vāmapārśve tu dakṣiṇe cā'parājitā |
śikhāmudyotinī rakṣedumā mūrdhni vyavasthitā ||21||
mālādharī lalāṭe ca bhruvau rakṣed yaśasvinī |
trinetrā ca bhruvorbhadhye yamaghaṇṭā ca nāsike ||22||
śaṅkhinī cakṣuṣormadhye | kṣotrayordvāravāsinī |
kapolau kālikā rakṣet karṇamūle tu śāṅkarī ||23||
nāsikāyāṁ sugandhā ca uttaroṣṭhe ca carcikā |
adhare cā'mṛtakalā jivhāyāṁ ca sarasvatī ||24||
dantān rakṣatu kaumārī kaṇṭhamadhye ca caṇḍikā |
ghaṇṭikāṁ citraghaṇṭā ca mahāmāyā ca tāluke ||25||
kāmākṣī cibukaṁ rakṣed vācaṁ me sarvamaṅgalā |
grīvāyāṁ bhadrakālī ca pṛṣṭhavaṁśe dhanurdharī ||26||
nīlagrīvā bahiḥ kaṇṭhe nalikāṁ nalakūbarī |
skandhayoḥ khaḍiganī rakṣed bāhame vajradhāriṇī ||27||
hastayordaṇḍinī rakṣedambikā cāṅgulīṣu ca |
nakhāñcūleśvarī rakṣet kukṣau rakṣet kuleśvarī ||28||
stanau rakṣenmahādevī manaḥ śoka-vināśinī |
hṛdaye lalitā devī udare śūladhāriṇī ||29||
nābhau ca kāminī rakṣed guhyaṁ guhyeśvarī tathā |
pūtanā kāmikā medraṁ gude mahiṣavāhinī ||30||
kaṭyāṁ bhagavatī rakṣejjānunī vindhyavāsinī |
jaṅghe mahābalā rakṣet sarvakāmapradāyinī ||31||
gulphayo - rnārasiṁhī ca pādapṛṣṭhe tu taijasī |
pādāṅgulīṣu śrī rakṣet pādā'dhaḥsthalavāsinī ||32||
nakhān daṁṣdrā karālī ca keśāṁścaivordhvakeśinī |
romakūpeṣu koberī tvacaṁ bāgīśvarī tathā ||33||
rakta-majjā-vasā-māṁsānyasthi-medāṁsi pārvatī |
antrāṇi kālarātriśca pitaṁ ca mūkuṭeśvarī ||34||
padmāvatī padmakośe kaphe cuḍāmaṇistathā |
jvālāmukhī nakhajvālāmabhedyā sarvasandhiṣu ||35||
śukraṁ brahmāṇi me rakṣeccāyāṁ catreśvarī tathā |
ahaṅkaraṁ mano buddhiṁ rakṣen me dharmakāriṇī ||36|| prāṇā'pānau tathā vyānamudānaṁ ca samānakam |
vajrahastā ca me rakṣet prāṇaṁkalyāṇaṁ śobhanā ||37||
rase rūpe ca gandhe ca śabde sparśe ca yoginī |
sattvaṁ rajastamaścaiva rakṣennārāyaṇī sadā ||38||
āyū rakṣatu vārāhī dharma rakṣatu vaiṣṇavī |
yaśaḥkīrti ca lakṣmīṁ ca dhanaṁ vidyāṁ ca cakriṇī ||39||
gotramindrāṇi me rakṣet paśūna me rakṣa caṇḍike |
putrān rakṣenmahālakṣmīrbhāryā rakṣatu bhairavī ||40||
panthānaṁ supathā rakṣenmārga kṣemakarī tathā |
rājadvāre mahalakṣmīrvijayā sarvataḥ sthitā ||41||
rakṣāhīnaṁ tu yat sthānaṁ varjitaṁ kavacena tu |
tatsarva rakṣa me devi jayantī pāpanāśinī ||42||
padamekaṁ na gaccettu yadīcceccubhamātmanaḥ |
kavacenāvṛto niḥtyaṁ yatra yatraiva gaccati ||43||
tatra tatrā'rthalābhaśca vijayaḥ sārvakāmikaḥ |
yaṁ yaṁ cintayate kāmaṁ taṁ taṁ prāpnoti niścitam ||44||
paramaiśvaryamatulaṁ prāpsyate bhūtale pumān |
nirbhayo jāyate martyaḥ saṁgrāmeṣvaparājitaḥ ||45||
trailokye tu bhavet pūjyaḥ kavacenā''vṛtaḥ pumān |
idaṁ tu devyāḥ kavacaṁ devānāmapi durlabham ||46||
yaḥ paṭhet prayāto niḥyaṁ sitrasandhayaṁ śraddhayā'nvitaḥ |
daivīkalā bhavetasya trailokyeṣvaparājitaḥ ||47||
jīved varṣaśataṁ sāgramapamṛtyu - vivarjitaḥ |
naśyanti vyādhyaḥ sarve lūtā-visphoṭakādayaḥ ||48||
sthāvaraṁ jaṅgamaṁ caiva kṛtrimaṁ cā'pi yad viṣam |
abhicārāṇi sarvāṇi mantra-yantrāṇi bhūtale ||49||
bhūcarāḥ khecarāścaiva kulajāścopadeśikāḥ |
sahajāḥ kulajā mālā ḍākinī śākinī tathā ||50||
antarakṣicarā ghorā ḍākinyaśca mahābalāḥ |
graha-bhūta-piśācāśca yakṣa-gandharva-rākṣasāḥ ||51||
brahma-rākṣasa -betālāḥ kūṣmāṇḍā bhairavādayaḥ |
naśyanti darśanāttasya kavace hṛdi saṁsthite ||52||
mānonnatirbhaved rājñastejovṛddhikaraṁ param |
yaśasā vardhate so'pi kīrti -maṇḍita -bhūtale ||53||
japet saptaśatīṁ caṇḍīṁ kṛtvā tu kavacaṁ purā |
yāvad bhūmaṇḍalaṁ dhatte sa-śaila-vanakānanam ||54||
tāvattiṣṭhati medinyāṁ santatiḥ putrapautrikī |
dehānte paramaṁ sthānaṁ yatsurairapi durlabham ||55||
prāpnoti purūṣoṁ nityaṁ mahāmāyāprasādataḥ |
labhate paramaṁ rūpaṁ śivena saha modate ||56||
iti bārāhapurāṇe hariharabramhaviracitaṁ durgā-kavacaṁ samāptam | 
 
Deusa Durga matando demônios

separador


Espaço de yoga Shri Yoga Devi
Campina Grande, Paraíba
http://www.shri-yoga-devi.org/

...
FaceBook link
.